Kulmala porrastasotikkaat, asennus- rakennus- huolto ja kunnossapitokäyttöön.
Turvaporrastasot myymälöihin ja varastoihin.