keskivaahdonkehitin kiinteisiin asennuksiin

GSM keskivaahdonkehittimet on tarkoitettu säiliöiden vallitilojen suojaukseen AFFF, AFFF-AR kalvovaahtonesteiden tai vastaavien fluoraamattomien kalvovaahtonesteiden tapaan toimivien FFF, FFF-AR tai RF- vaaahtonesteiden.  KML vaahtoluokka on käytetystä nesteestä ja käyttöpaineesta riippuen 60-100.

GSM soveltuu myös hiilivetyjen, liuottimien, happojen ja emästen suojavaahdotukseen kemikaalivarastoissa tai tuotantotiloissa joiden kiinteissä järjestelmissä halutaan käyttää kevytvaahtomenetelmän sijasta haituvat kaasut hyvin sisäänsä sulkevia vaahtonesteitä tai Neutral+ tyyppisiä kemikaalien suojavaahdotusnesteitä keskivaahtomentelmillä.

GSM-vaahtogeneraattori muodostaa itsensä uudistavan palavan- tai suojavaahdotettavan nesteen pinnalla etenevän sekä eristävän, jäähdyttävän ja kemikaalien haitumista ja uudelleen syttymistä estävän vaahdotteen.

Liitäntä voidaan varustaa kierteellä tai laipalla tilaajan erittelyn mukaan.

    • vallitilan vaahdonkehitin asennusesimerkki