Rosenbauer Poly CAFS

Ulkopuolisesta voimanlähteestä riippumattomat vaahtosammutusjärjestelmät

    • cafs lentokonehalleihin
  • Previous
  • Next

Poly-CAFS

Riippumaton CAFS-painevaahtolaitteisto kiinteisiin asennuksiin ja kohdesuojauksiin       

Poly-CAFS on riippumaton kiinteisiin asennuksiin tai liikuteltaviin sovelluksiin sopiva premix-järjestelmä, jonka toiminta on ulkopuolisista voimalähteistä ja sammutusveden syötöstä riippumaton. Poly-CAFS järjestelmän avulla voidaan rakentaa yksinkertainen, mutta erittäin tehokas sammutusjärjestelmä rajoitettuihin kohteisiin jossa paloriski on korkea ja kohde on erittäin vaikeasti sammutettavissa perinteisillä vesisprinklaus ja alkusammutuskalustolla. 

Käyttökohteet:
Lentokonehallit
Voiteluaineiden, kumin- ja komposiittimateriaalien varastot
Huoltotilat ja tankkauspaikat
Varavoimalat ja Diesel-pumppaamot
Kuljetinjärjestelmät
Kaivokset
Ongelma- ja kunnallisten jätteiden käsittelyalueet
Tuotantokoneet
Helikopterien laskeutumisalueet


Poly-CAFS-laitteisto koostuu:

-Premix-säiliöistä johon vesi- ja vaahtosekoite tehdään valmiiksi sekoitettuna. Sammute pulloja voi olla rajoittamattomasti yksi  tai useampi ja ne voidaan tarvittaessa asentaa useampiin laukaisuryhmiin.
-Järestelmä saa käyttövoimansa aineilmapulloista, jotka toimivat sekä sammutteen ajoaineena että CAFS-painevaahdon ilman lähteenä.
-CAFS-sekoituskammiosta.
-Laitteiston koon mukaisista laukaisu- ja paineventtiileistä, letkustosta, keloista ja suihkuputkista.

Rosenbauer Poly-CAFS laitteisto soveltuu sekä kiinteisiin että liikuteltaviin sovelluksiin. 
Sen suurin etu on laitteiston helppokäyttöisyys ja riippumattomuus ulkoisesta sammutusveden tai energian syötöstä. Poly-CAFS yksikön käyttö on yhtä helppoa kuin tavanomaisen sammuttimen vaikka sammutusteho on moninkertainen.                  

Kiinteä Poly-CAFS laitteisto voidaan asentaa itsenäiseksi yksiköksi tai osaksi kaasu- tai vesisammutuslaitteistoa. Suihkuputken venttiilin avaamisella ohjattava Poly-CAFS TLA laitteisto on suunniteltu erityisesti tunnelipaloja varten, mutta sitä voidaan käyttää missä tahansa, jossa pikapalopostilta vaaditaan normaalia suurempaa tehoa. Laukaisu voi olla manuaalinen tai yhdistetty

Poly-CAFS järjestelmä voidaan yhdistää sekä kiinteästi asennettuihin suuttimiin että pikapalopostikeloihin. Poly-CAFS vaahtopalopostin voidaan rakentaa puoliautomaattisesti niin että kaapin avaaminen tai suihkuputken irroittaminen telineestä laukaisee järjestelmän ja CAFS-painevaahtosammutus alkaa heti kun suihkuputki avataan