Raskavaahtogeneraattorit vallitiloihin

Raskasvaahdonkehitin ”Cow horn” on palavien nesteiden varastosäiliöiden vallitilojen suojavaahdotukseen tarkoitettu raskasvaahtogeneraattori.

Tuottoalueet: 200 – 3200 lpm (Tilauksesta myös muita kokoja)

Raskasvaahdonkehitin suora :

Raskasvaahdonkehitin muodostaa AFFF, AFFF-AR ja vastaavien fluoraamattominen nesteiden kanssa palavan tai suojavaahdotettavan nesteen päällä erittäin hyvin liikkuvan itsensä uudistavan, jäähdyttävän ja eristävän vaahdotteen. Käytettäessä LSF tyyppistä vaahdonkehitintä vallitilan vaahdostuksessa kattavan kalvon  muodostus on nesteen hyvän liikkuvuuden ansiosta erittäin nopeaa.

Vaahtoluku käytettävästä vaahtonesteestä ja paineestä riippuen n. 4-5.