TFT XX OSC ja TFT TORNADON OSC  ovat kompakteja oskiloivia vaahto- ja vesitykkejä kiinteisiin asennuksiin palavien nesteiden ja kaasujen varastoille, purkamispaikoille ja pumppaamoihin,  kiinteiden aineiden kuten hake- ja turvevarastoihin tai jätteiden lajittelutiloihin, lentokonehalleihin ja helikoptereiden laskeutumisalustoille.

Tuottoalue sumukärjen valinnan mukaan:  800 – 2500 lpm
Kantomatka:  45 -65 metriä.
Oskiloinin leveys:  Valittavissa 20, 30 tai 40 astetta.
Suihkuntyyppi: Portaattomasti säädettävä sumu-/suorasuutin.
Liitäntälaippa: NS 100 PN16
Sumukärjet:  laaja valikoima kiinteä tuottoisia tai automaattisia kärkiä joista osaan voidaan valita myös pikakiinnitettävä vaahtoputki.
 Normit: Tykit on CE-merkitty  ja täyttävät normien EN 13565-1+A1  EN 13565-2+AC ja SFS 3357:2017 vaatimukset

TFT XX OSC  vesitykki on esivalinnan luonteisesti suunnattava kohteisiin, jossa tykkiä ei  tarvitse tai ei voida ohjata manuaalisesti sen asentamisen jälkeen.  Tykki suunnataan kohteeseen, oskilointialue ja suihkutyyppi valitaan ja suuntaus lukitaan. Tykki aloittaa automaattisen oskiloinin kun veden virtaus avataan.  XX-OSX voidaan asentaa mihin tahansa asentoon: normaalisti asennuslaippa alhaalla, ylhäällä tai pystyasennossa.

TFT TORNADO OSC on oskiloinnilla varustettu manuaalinen käsipyörillä varustettu vesi- ja vaahtotykki jonka oskilointi  voidaan kytkeä tarvittaessa  toiminnan aikaan päälle ja pois.  Tornado OSC on suunniteltu kohteisiin jossa  tykin ulottuvialla on useita vaihtoehtoisia suojattavia alueita tai joissa normit vaativat että tykki  on oltava myös manuaalisesti ohjattavissa.  Tykki voidaan käyttää myös kuten mallia XX-OSC esivalittuna ja ilman valvontaa.

 

Tekninen erittely: TFT XX-OSC oskiloiva vesitykki :
TFT XX OSC

Tekninen erittely: TFT TORNADO-OSC oskiloiva vesitykki  :
TFT Tornado OSC

Tornado OSC  ja XX OSC vestitykkien kantomatka ja rekyyli:
TFT XX ja Tornado oskiloivat tykit kantomatkataulukot

Tornado OSC  ja XX OSC vesitykki mittakuvat (ilman sumukärkeä):
TFT XX – OSC ja Tornado OSC mittakuvat

Tornado OSC  ja XX OSC painehäviötaulukko ja oskilointinopeus:
TFT XX – OSC ja Tornado OSC painehäviöt