VAAHDON VALUTIN  KELLUVAKATTOISIIN SÄILIÖIHIN

    • vaahdon valutin kelluvakattoisiin säiliöihin 2 mittakuva

RSFP-vaahdonvalutin on tarkoitettu kelluvakattoisten säiliöihen tiivistereunojen vaahdotukseen asennuksissa joissa ei tuuli- tai muiden olosuhteiden takia haluta että kalvovaahtoneste vaahtoaa vaan AFFF-neste valutetaan kohteseen lähes ilman vaahtolukua. Valuttimen toimintatapa on epäsuora ja kalvovaahtoneste annostellaan valuttamalla se pystysuoraan pintaa pitkin kohteeseen. 

Vaahdonvaluttimet on ensisijaisesti tarkoitettu kelluvakattoisiin säiliöihin joissa ei ole talvikattoa. 

    • vaahdonkaataja kelluvakattoisin säiliöihin

    • rsfp vaahdonvalutin