ECOPOL PREMIUM VAAHTONESTE
SAMMUTUSTEHOSTA TINKIMÄTTÄ

YMPÄRISTÖÄ TUHOAMATTA

 

ECOPOL Premium F3 AR  on uusi sammutusteholtaan tinkimätön ympäristöystävällinen vaahtoneste,  joka on suunniteltu suurinta mahdollista  sammutustehoa ja erittäin pitkää uudelleen syttymisenestoa silmälläpitäen. Suunnittelun lähtökohtana ovat olleet teollisuuden ja rahtikuljetusten vaikeita riskiyhdistelmiä sisältävät kohteet sekä kiinteissä sammutuslaitteissa että palokuntien laitteilla.

Tavoitteena oli  luoda vaahtoneste joka ylittää reilusti EN1568-3IA ja EN1568-4IA vaatimukset sekä meri- että makealla vedellä ja on tehokas myös erittäin alhaisilla annostelunopeuksilla, mutta jonka on saavutettava sammutustehonsa ilman  C-6 tai C-8 hiilivetyjä tai muita PBT-aineita. ECOPOL Premium sisältää luonnollisia polymeerejä  ja luonnossa hajoavia pinta-aktiivisia  aineita, joiden ympäristövaikutus on mahdollisimman pieni ja jolla ei ole kalvovaahtonesteiden harjoitus- ja testikieltoja.

ECOPOL PREMIUM nestettä voidaan käyttää B-luokan  paloissa 3% seoksella sekä liuottimien että hiilivetyjen sammuttamiseen kalvovaahtonesteiden tapaa samoilla menetelmillä ja sitä voidaan käyttää A-luokan paloissa monitoiminesteiden tai sekoitusprosenttia alennettaessa kuten A-vaahtonesteitä pintajännitystä alentamaan.  ECOPOL PREMIUM toimii raskas-, keski- ja kevytvaahtona ja sillä keski ja kevytvaahtojen EN1568-1 ja EN1568-3 hyväksyntä.

ECOPOL PREMIUM vaahdotteen puoliintumisaika on pitkä ja se soveltuu kalvovaahtonesteitä paremmin suojavaahdotukseen.

Koska ECOPOL PREMIUM on IA luokiteltu sekä hiilivedyille  että liuottimelle myös merivettä sammutukseen käytettäessa, se soveltuu erinomaisesti uusia SFS EN  3357 normeja noudattavien satamien ja merenrannalla sijoietun teollisuuden säiliöiden, vallitilojen, laitureiden sekä terminaalien kiinteisiin laitteisiin.

Neste on sammutustilanteessa yhteensopivaa synteettisten vaahtonesteiden kanssa ja sitä voidaan käyttää CAFS-laitteissa sekä  sammutusjauheiden kanssa Hydroc-Chem laitteilla.

ECOPOL3PREMIUM@TECNIK_FIN