PROFIX-Tuentajärjestelmä

Turvallinen ja helppokäyttöinen PROFIX MAX tukitankojen automaattinen lukitusmekanismi tekee tukemisesta ja varmistamisesta luotettavaa kaikissa olosuhteissa.

Tukitankoja voidaan käyttää manuaalisesti ja pneumaattisesti. Yhdistämällä paineilmaletkut tukitankoihin parantaa se turvallisuutta. Pelastaja voi seurata nostoa ja tuentaa turvallisen etäisyyden päästä.Tukitankojen runkoihin on merkitty niiden aukeamista seuraava korkeusasteikko. Tämä helpottaa noston ja tuennan seurantaa, ja antaa käyttäjälle tiedon noston etenemisestä sekä kaluston kapasiteetin riittävyydestä. Kaikki tukitankojen käyttö- ja kapasiteettiominaisuudet on toteutettu turvalliset työskentelyolosuhteet huomioiden. Tukitangon automaattinen mekaaninen lukitusominaisuus on tärkein pelastajan kannalta. Tanko menee aina automaattisesti taakan alla lukkoon, taakan ollessa +30 kg tai enemmän, eikä PROFIX MAX tukitanko koskaan vapaudu ilman käyttäjän tekemää toimenpidettä.

Profix Max tukitangot on valmistettu korkealuokkaisesta alumiinista. Tukitangot 470 mm- 1400 mm kantavuus on 15 tn suoraa kuormaa varmuuskertoimella 1:4. Suurin tukitanko 2300 mm kantavuus on vielä 9 tn samalla varmuuskertoimella. Käytettäessä jatkokappaleita varmuuskerroin on edelleen aina vähintään 1:2.

Uutta on mekaanisella mittarilla varustettu jatkokappale, joka kertoo käyttäjälle tankoon kohdistuvan kuorman. Jatkokappaleita voidaan liittää tankoon 2 kpl, ja niiden yhteenlaskettu maksimipituus saa olla  1200 mm. Tangon tuennassa käytettyjä, erilaisia tukipäätä ei lasketa mukaan jatkokappaleeksi.

Profix Max tukitankojen ohjain voidaan liittää yhteen RESQTEC NT HYBRID -nostotyynyjen ohjaimeen ja kaikkia voidaan käyttää yhdestä pisteestä samanaikaisesti. Näin pelastajan kontrolli säilyy koko tehtävän ajan, kun nostoa ja tuentaa ohjataan samasta paikasta. Tukitangoille paineilmalla annettu esipaine liikuttaa tankoa noston mukana , ja kun tyynyjen nosto pysähtyy, tanko pysähtyy ja menee aina automaattisesti lukkoon.

HUOM! Profix MAX ei ole yksinään nostoväline eikä sille ole annettu erillistä nostotehoa! Se on tarkoitettu ainoastaan tuentaan ja tuennan seuraamiseen, nostoon ja tuentaan tarvitaan aina erikseen oma kalusto.

Tukitankoa voidaan käyttää mekaanisesti käsikäyttöisenä tukitankona, paineilmatoimisena nostoa seuraavana tuentana tai erillisen pelastustyökalun jatkona.

Profix Max tukitankojärjestelmä voidaan liittää erillisillä lisäosilla PROFIX Max TRIPOD ja BIBOD kolmijalka ja kaksijalkanostojärjestelmiin, PROFIX Max-seinätuentaelementteihin, RESQTEC EDD -tankolevittimeen sekä käyttää yhdessä CRIBBLOCK-tukipalojen kanssa.

Profix MAX tukitankosarjat tästä

Tekniset tiedot ja kuvat valmistajan sivuilta ENG