Rosenbauer Raivausauto

Rosenbauer raivausautot kattavat kunnallisten- ja teollisuuspalokuntien sekä satamien  ja rautateiden kaikki raivaus-,  pelastus- ja pioneeriyksikkäluokat.

    • raskas raivaus ja pelastusauto irtokontilla varustettu pioneeriauto
  • Previous
  • Next

Rosenbauer raivausautoissa on ergonomiaan, varusteiden saavutettavuuteen, käyttömukavuuteen  ja -turvallisuuteen kiinnitetty erityistä huomiota, Rosenbauer Comfort ratkaisujen ansiosta tilankäyttö on opitimoitavissa tilaajan erityisvaatimusten mukaan.

Comfort-järjestelmä tarjoaa useita raskaan erikoiskaluston käsittelyä helpottavia ratkaisuja.

Rosenbauer raivausautot voidaan varustaa RFC-konttijärjestelmällä, jossa raivausauton vaikeasti käytettvissä olevaa sisäosaa käytettään ajoneuvon omalla nosturilla siirettävän kalustokontin säilytystilan.

Perälautanostureilla varustetuissa ajoneuvoissa  voidaan käyttää Rosenbauer Roll Container-järjestelmän pyörillä varustettuja siirettäviä minikontteja.
Rosenbauer  UHPS-, ja PolyCafs- sekä HP-korkeapainelaitteistojen ansiosta myös raivausautot voidaan varustaa ajoneuvo- kone- ja laite- sekä konttipalojen sammuttamiseen riittävällä tehokkaalla sammutuslaitteistolla ilman suuren vesisäiliön ja tavanomaiset autopumpun tarvetta.

Rosenbauer raivausautojen sähköntuotto voidaan ratkaista kehittyneillä elektronisesti ohjatuilla hydrauligeneraattoreilla tai uudella suoraan ulosottoon yhdistettävllä erittäin suuritehoisella ( 40 – 150 kVA )  tilaa ja painoa säästävällä EPS-generaattorilla, jonka tuotto on ajoneuvon moottorin käyntinopeudesta riippumaton.

Rosenbauer valmistaa erityisesti rautatieonnettomuuksien pelastus- ja raivaustehtäviin varustettu ajoneuvoja jotka pystyvät liikennöimään myös raiteilla.

    • pelastus ja vahingontorjunta rautatie pelastusauto
    • pioneeriautot raivausauto pelastuskalusto