Sammutusjärjestelmä EV- tai PHEV-ajoneuvojen akuille

 

Uusi Rosenbauer-sammutusjärjestelmä sähköajoneuvojen suurjänniteakuille on litiumioniteknologiaan perustuva järjestelmä akkujen turvalliseen, tehokkaaseen ja nopeaan sammutukseen. Se mahdollistaa akkumoduulien tai moduulien sisällä olevien kennojen suoran jäähdytyksen ja siten kennojen lämpökierteen etenemisen nopean pysäyttämisen.
Järjestelmä koostuu kahdesta pääkomponentista – sammutusyksiköstä ja käyttöyksiköstä, jotka on liitetty toisiinsa palosuojatuilla letkuilla. Sammutusyksikkö sijoitetaan akun päälle ja tarvittaessa nostetaan auton koriin tai muihin kohtiin. Sammutusyksikön suositeltavin paikka on ajoneuvon alapuolella.

Käyttöyksikkö laukaisee lävistystyökalun tunkeutumisen akun koteloon turvalliselta etäisyydeltä kohteesta. Välittömästi lävistyksen jälkeen akkukotelo täyttyy vedellä ja tehokas jäähdytysprosessi alkaa.

Turvallinen
Palomiehet viettävät vain lyhyen ajan suoraan sammutettavan sähköajoneuvon luona. Lyhyt aika
ajoneuvon lähellä vähentää savukaasun aineosien kontaminoitumisriskiä, jos akusta haihtuu kaasua.

Tehokas
Sammutusjärjestelmä tuo sammutusveden juuri sinne, missä sitä tarvitaan – akkukotelon kennojen
ja moduulien jäähdyttämiseen. Tämä tarkoittaa, että sammutus on erittäin resursseja säästävää ja
savukaasujen leviäminen on minimoitu.

Nopea tunkeutuminen
Lävistystyökalun erityisen tunkeutumismenetelmän ansiosta kaikki tällä hetkellä tunnetut ja testatut
akkukotelot voidaan lävistää turvallisesti.

Helppokäyttöisyys
Läpäisyyn tarvittava energia saadaan paineilmasylintereistä.

Testattu oikeissa palokokeissa
Tutkimus- ja kehitystyön aikana tehtiin lukuisia palokokeita suurella määrällä akkujärjestelmiä ja
kokonaisia ajoneuvoja. Järjestelmää testattiin kaikilla yleisimmillä kennotyypeillä (pyöreät, pussi- tai
prismaattiset kennot) eurooppalaisten ja amerikkalaisten henkilö- ja kuorma-autojen alustoilla.
Testattujen akkujen kapasiteetti oli jopa 120 kWh.

Teho todistettu käytännössä
Tehdas-, ammatti- ja vapaaehtoiset palokunnat Euroopassa ovat testanneet sammutusjärjestelmää
kuukausien ajan ja antavat tärkeää palautetta käytännön kokemuksista.

Toimii normi vedenpaineella
Sammutusjärjestelmä tarvitsee sammutusaineena vain vettä, jonka paine on 5-10 bar. Tämä tarkoittaa,
että kaikkia olemassa olevia normaalipainesammutusjärjestelmiä voidaan käyttää.
Sammutusvesi syötetään C -liitännän kautta.

Rosenbauer sahkoauton akkusammutusjarjestelma esite FIN